De Surinaamse vereniging Molenwijk is opgericht op 29 april 1988.
De vereniging draagt de naam "Surinaamse Sociale Culturele Sport en wijkvereniging Molenwijk" en is gevestigd in de gemeente ’s-Gravenhage.

Doel van de vereniging 
De vereniging stelt zich ten doel om de Surinamers, zonder onderscheid van ras, geloof of sekse te organiseren op basis van hun verbondenheid met het land Suriname, het ontplooien van activiteiten op sociaal-cultureel sport- en vormingsgebied, het bevorderen van de samenwerking om te komen tot een beter leefklimaat in de wijk het bevorderen van contacten door het vergroten van de kennis omtrent de achtergronden van de verschillende bevolkingsgroepen.

Zij tracht dit doel te bereiken door, het geven van voorlichting, het stimuleren, motiveren en activeren van mensen en, groepen om te komen tot een goed woonklimaat in de Molenwijk, het verlenen van steun aan initiatieven en activiteiten van bewoners en groepen van de Molenwijk, het bevorderen van mogelijkheden tot ontspanning en beleving van eigen cultuur van de etnische groepen in de Molenwijk.

Kantoor
Peilstraat 23
2516 RE Den Haag